Πείροι με σπείρωμα και αποστάτες

Δείξε μου πείρους με σπείρωμα για ευελιξία και εξοικονόμηση χρόνου κατά τη στερέωση σε σκυρόδεμα και χάλυβα – όπως μεταλλικές σχάρες, γείωση, ελαφριές σχάρες καλωδίων ή στερεώσεις πολλαπλών χρήσεων

Δείξε μου πείρους με σπείρωμα για ευελιξία και εξοικονόμηση χρόνου κατά τη στερέωση σε σκυρόδεμα και χάλυβα – όπως μεταλλικές σχάρες, γείωση, ελαφριές σχάρες καλωδίων ή στερεώσεις πολλαπλών χρήσεων
S-BT-ER HC Βιδωτός πείρος με σπείρωμα Βιδωτός πείρος με σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για ηλεκτρικές συνδέσεις σε χάλυβα σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα, συνιστώμενη μέγιστη διατομή του συνδεδεμένου καλωδίου 120 mm²
Ηλεκτρικός συνδετήρας S-BT-ER HL Βίδα με σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, σπείρωμα μετρικό ή Whitworth) για ηλεκτρολογικές συνδέσεις σε χάλυβα, σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα
S-BT GR Βιδωτός πείρος με σπείρωμα Βίδα με σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για στερεώσεις μεταλλικών σχαρών σε χάλυβα και αλουμίνιο σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα
S-BT-GR HL AL Πείρος με σπείρωμα Βίδα με σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για στερεώσεις μεταλλικών σχαρών σε αλουμίνιο σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα
S-BT-GF Πείρος με σπείρωμα Πείρος με σπείρωμα (ανθρακοχάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για δίσκους στερέωσης πλεγμάτων σε χάλυβα, σε ήπια διαβρωτικά περιβάλλοντα
Ηλεκτρικός συνδετήρας S-BT-ER HC HL Βιδωτός πείρος με σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για ηλεκτρικές συνδέσεις σε χάλυβα σε ήπια διαβρωτικά περιβάλλοντα - Συνιστώμενη μέγιστη διατομή του συνδεδεμένου καλωδίου: 120 mm² / AWG 4,0
S-BT-GF HL Βίδα με σπείρωμα Βίδα με σπείρωμα (ανθρακοχάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για δίσκους στερέωσης πλεγμάτων σε χάλυβα, σε ήπια διαβρωτικά περιβάλλοντα
S-BT-GR HL Πείρος με σπείρωμα Βίδα με σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για δίσκους στερέωσης σχαρών σε χάλυβα, σε πολύ διαβρωτικά περιβάλλοντα
S-BT MF HL Πείρος με σπείρωμα Βίδα με σπείρωμα (ανθρακοχάλυβας, σπείρωμα μετρικό ή Whitworth) για στερεώσεις πολλαπλών χρήσεων σε χάλυβα και σε ήπια διαβρωτικά περιβάλλοντα
S-BT MR HL Πείρος με σπείρωμα Πείρος σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, σπείρωμα μετρικό ή Whitworth) για στερεώσεις πολλαπλών χρήσεων σε χάλυβα σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα
X-M6 D12 Πείροι με σπείρωμα Πείρος με σπείρωμα από ανθρακοχάλυβα για χρήση με καρφωτικά φυσιγγίου σε σκυρόδεμα ή για δοκιμές εκτοξευόμενου σκυροδέματος
X-EM8H P8 Πείροι με σπείρωμα Πείρος με σπείρωμα από ανθρακοχάλυβα για χρήση με καρφωτικά εργαλεία φυσιγγίου σε χάλυβα (ροδέλα 8 mm)
X-ST-GR M8 Πείροι με σπείρωμα Βίδα με σπείρωμα για μεταλλικές σχάρες και γενικές στερεώσεις σε χάλυβα, σε ήπια διαβρωτικά περιβάλλοντα
X-M8 P8 Πείροι με σπείρωμα Πείρος με σπείρωμα από ανθρακοχάλυβα για χρήση με καρφωτικά φυσιγγίου σε σκυρόδεμα (ροδέλα 8 mm)