ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ HILTI.GRΑνακαλύψτε τα πλεονεκτήματα του online λογαριασμού σας.Μάθετε περισσότερα

Πείροι με σπείρωμα και αποστάτες

Δείξε μου πείρους με σπείρωμα για ευελιξία και εξοικονόμηση χρόνου κατά τη στερέωση σε σκυρόδεμα και χάλυβα – όπως μεταλλικές σχάρες, γείωση, ελαφριές σχάρες καλωδίων ή στερεώσεις πολλαπλών χρήσεων

Δείξε μου πείρους με σπείρωμα για ευελιξία και εξοικονόμηση χρόνου κατά τη στερέωση σε σκυρόδεμα και χάλυβα – όπως μεταλλικές σχάρες, γείωση, ελαφριές σχάρες καλωδίων ή στερεώσεις πολλαπλών χρήσεων
S-BT-ER HC Βιδωτός πείρος με σπείρωμα Βιδωτός πείρος με σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για ηλεκτρικές συνδέσεις σε χάλυβα σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα, συνιστώμενη μέγιστη διατομή του συνδεδεμένου καλωδίου 120 mm²
Ηλεκτρικός συνδετήρας S-BT-ER HL Βίδα με σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, σπείρωμα μετρικό ή Whitworth) για ηλεκτρολογικές συνδέσεις σε χάλυβα, σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα
S-BT GR Βιδωτός πείρος με σπείρωμα Βίδα με σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για στερεώσεις μεταλλικών σχαρών σε χάλυβα και αλουμίνιο σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα
S-BT-GR HL AL Πείρος με σπείρωμα Βίδα με σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για στερεώσεις μεταλλικών σχαρών σε αλουμίνιο σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα
S-BT-GF Πείρος με σπείρωμα Πείρος με σπείρωμα (ανθρακοχάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για δίσκους στερέωσης πλεγμάτων σε χάλυβα, σε ήπια διαβρωτικά περιβάλλοντα
Πείρος με σπείρωμα S-BT MR Πείρος με σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, σπείρωμα μετρικό ή Whitworth) για στερεώσεις πολλαπλών χρήσεων σε χάλυβα σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα
Ηλεκτρικός συνδετήρας S-BT-ER HC HL Βιδωτός πείρος με σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για ηλεκτρικές συνδέσεις σε χάλυβα σε ήπια διαβρωτικά περιβάλλοντα - Συνιστώμενη μέγιστη διατομή του συνδεδεμένου καλωδίου: 120 mm² / AWG 4,0
S-BT-GF HL Βίδα με σπείρωμα Βίδα με σπείρωμα (ανθρακοχάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για δίσκους στερέωσης πλεγμάτων σε χάλυβα, σε ήπια διαβρωτικά περιβάλλοντα
S-BT-GR HL Πείρος με σπείρωμα Βίδα με σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, μετρικό σπείρωμα) για δίσκους στερέωσης σχαρών σε χάλυβα, σε πολύ διαβρωτικά περιβάλλοντα
S-BT MF HL Πείρος με σπείρωμα Βίδα με σπείρωμα (ανθρακοχάλυβας, σπείρωμα μετρικό ή Whitworth) για στερεώσεις πολλαπλών χρήσεων σε χάλυβα και σε ήπια διαβρωτικά περιβάλλοντα
S-BT MR HL Πείρος με σπείρωμα Πείρος σπείρωμα (ανοξείδωτος χάλυβας, σπείρωμα μετρικό ή Whitworth) για στερεώσεις πολλαπλών χρήσεων σε χάλυβα σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα
X-M6 D12 Πείροι με σπείρωμα Πείρος με σπείρωμα από ανθρακοχάλυβα για χρήση με καρφωτικά φυσιγγίου σε σκυρόδεμα ή για δοκιμές εκτοξευόμενου σκυροδέματος
X-EM8H P8 Πείροι με σπείρωμα Πείρος με σπείρωμα από ανθρακοχάλυβα για χρήση με καρφωτικά εργαλεία φυσιγγίου σε χάλυβα (ροδέλα 8 mm)
X-ST-GR M8 Πείροι με σπείρωμα Βίδα με σπείρωμα για μεταλλικές σχάρες και γενικές στερεώσεις σε χάλυβα, σε ήπια διαβρωτικά περιβάλλοντα
X-M8 P8 Πείροι με σπείρωμα Πείρος με σπείρωμα από ανθρακοχάλυβα για χρήση με καρφωτικά φυσιγγίου σε σκυρόδεμα (ροδέλα 8 mm)