Εργαλεία αδαμαντοφόρας διάτρησης

Δείξε μου εργαλεία αδαμαντοφόρας διάτρησης με κορώνα – χειρός και με βάση, υγρού και ξηρού τύπου – για όλες τις εργασίες διάτρησης με κορώνα σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία

Δείξε μου εργαλεία αδαμαντοφόρας διάτρησης με κορώνα – χειρός και με βάση, υγρού και ξηρού τύπου – για όλες τις εργασίες διάτρησης με κορώνα σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία
DD 30-W Σύστημα αδαμαντοφόρας διάτρησης Μικρό και ελαφρύ μηχάνημα διάτρησης με αδαμαντοφόρα κορώνα για υγρή χειροκίνητη διάτρηση για οπές αγκυρίων και ράβδων οπλισμού βαρέος τύπου, με διάμετρο 8-35 mm (5/16 - 1-3/8")
Σύστημα αδαμαντοφόρας διάτρησης DD 120 Πολύ μικρό, ελαφρύ και φορητό αδαμαντοφόρας διάτρησης εργαλείο με διαμαντοκορώνα για διάτρηση σε σκυρόδεμα με χρήση βάσης στήριξης, με διάμετρο από 16-162 mm (5/8 - 6-3/8")
Σύστημα αδαμαντοφόρας διάτρησης DD 160 Μικρό αλλά ισχυρό εργαλείο αδαμαντοφόρας διάτρησης με διαμαντοκορώνα για διάτρηση σε σκυρόδεμα με χρήση βάσης στήριξης, με διάμετρο από 25-202 mm (31/32 - 7-15/16”)
Σύστημα αδαμαντοφόρου διάτρησης DD 250-CA Προηγμένο εργαλείο αδαμαντοφόρου διάτρησης, βαρέος τύπου, με προαιρετική μονάδα αυτόματης τροφοδοσίας Cut Assist για τη διάτρηση οπών πολύ μικρής έως μεγάλης διαμέτρου, 12-500 mm (1/2" - 20")
Σύστημα αδαμαντοφόρας διάτρησης DD 350-CA Σύστημα αδαμαντοφόρας διάτρησης βαρέος τύπου με υψίσυχνο κινητήρα και μονάδα αυτόματης τροφοδοσίας, για διάτρηση με κορώνα σε βάση, σε μεσαίες και μεγάλες διαμέτρους έως 500 mm (19-11/16”)
Σύστημα αδαμαντοφόρας διάτρησης DD 500-CA Σύστημα αδαμαντοφόρας διάτρησης 3 φάσεων, βαρέος τύπου, με υψίσυχνο κινητήρα και μονάδα αυτόματης τροφοδοσίας, για διάτρηση με κορώνα σε βάση, σε μεσαίες και μεγάλες διαμέτρους έως 600 mm (23-5/8”)
Πίσω στα προϊόντα ()
ΣΥΓΚΡΙΝΕ
Προϊόντα ()
Σύνδεση για συνέχιση
Κάνε εγγραφή