ΛΥΣΕΙΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πυραντοχή για υψηλή, μέτρια και χαμηλή κίνηση

Hilti firestop for data management

Στη Hilti προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα πυράντοχων προϊόντων για καλωδιώσεις τόσο για νέες όσο και υφιστάμενες διεισδύσεις, σχεδιασμένες για:

  • Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και επιθεώρηση.
  • Ευκολία διείσδυσης και επανεισαγωγής του καλωδίου.
  • Ικανότητα περιορισμού της μετακίνησης καπνού για οπτική ικανότητα 0-100%.
  • Συμμόρφωση με αυστηρά διεθνή πρότυπα όπως ASTM και EN.
  • Συμμόρφωση με τον Κώδικα - ικανοποίηση των απαιτήσεων ETA και UL.

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΙΣ

Τα συστήματα πυραντοχής της Hilti σχεδιάστηκαν τόσο για τις νέες κατασκευές όσο και για τις ανακαινισμένες:

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων πυραντοχής για να σε βοηθήσουμε επιτόπου για διάφορες περιστάσεις.

Για νέες εγκαταστάσεις, μπορείτε να εφαρμόσεις λύσεις πυραντοχής σε νέα καλώδια με δίσκους, κολάρα ή στεγανωτικά μετά την εγκατάσταση. Ή μπορείς να εγκαταστήσεις πυράντοχες διατάξεις όπως το speed sleeve  στον τοίχο ή στο δάπεδο πριν τραβήξεις τα καλώδια.

Αν χρειαστεί να γεμίσεις ένα μεγάλο πέρασμα με πολλά καλώδια ή/και σχάρες καλωδίων, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα μπλοκ ή τα ορθογώνια κολάρα για καλώδια.

Αν πρέπει να γεμίσεις ακανόνιστα περάσματα, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσεις ορθογώνια κολάρα για καλώδια, αφρούς ή σφραγιστικά. 

ΡΩΤΗΣΕ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΨΗΛΗΣ, ΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Είναι σημαντικό να γνωρίζεις πόσο συχνά τα περάσματα θα ξαναπεραστούν για να βρεις τη σωστή λύση πυραντοχής.

Οι εγκαταστάσεις κεντρικών γραφείων, τα κέντρα διαχείρισης δεδομένων, τα εμπορικά κτίρια, οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και τα εργαστήρια είναι περιοχές υψηλής κυκλοφορίας στις οποίες οι τηλεπικοινωνιακές και οι ηλεκτρολογικές εφαρμογές αλλάζουν τακτικά.

Για περιοχές συχνής διέλευσης όπως αυτές, είναι προτιμότερο να επιλέξεις μια λύση πυραντοχής, η οποία επιτρέπει το τράβηγμα νέων καλωδίων χωρίς ζημιά ή χωρίς την τοποθέτηση νέας πυροφραγής όταν τα καλώδια επανατοποθετηθούν, όπως τα χιτώνια ή τα μπλοκ.

Οι διεισδύσεις με μέτρια έως χαμηλή κυκλοφορία χρειάζονται λύσεις πυραντοχής, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να τροποποιούνται λιγότερο συχνά.

Τα περάσματα χαμηλής συχνότητας διέλευσης συνήθως περιέχουν βύσματα, δίσκους, στόκους ή σφραγιστικά και συνήθως παραμένουν άθικτα μετά την εγκατάσταση.