ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ένα ευρύ φάσμα λύσεων πυράντοχων συστημάτων για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών

Στη Hilti προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα πυράντοχων προϊόντων και συστημάτων, δοκιμασμένων σύμφωνα με αυστηρά διεθνή πρότυπα, όπως τα ASTM και EN. Τα πυράντοχα συστήματα της Hilti εγκαθίστανται και επιθεωρούνται εύκολα.

Hilti firestop endless collar

ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Καινοτόμες προκατασκευασμένες λύσεις για μηχανολογικές σωληνώσεις - θέρμανσης, υδραυλικές εγκαταστάσεις, κλιματισμό, εξαερισμό και ψύξη.

Περισσότερες πληροφορίες
Hilti firestop blocks

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ευέλικτες λύσεις για εφαρμογές μονών καλωδίων, δέσμες καλωδίων, κανάλια καλωδίων και ηλεκτρικών αγωγών για τοίχους και δάπεδα με πιθανότητα πυρκαγιάς.

Περισσότερες πληροφορίες
Hilti firestop linear and perimeter joints

ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΜΟΙ

Η κίνηση των αρμών αποτελεί συχνά μια πρόκληση. Προσφέρουμε μια σειρά λύσεων, όπως πυράντοχα σπρέι για προσόψεις και εφαρμογές εσωτερικών αρμών.

Περισσότερες πληροφορίες
Hilti firestop data management

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ευρύ φάσμα λύσεων για νέα ή υφιστάμενα περάσματα και για περιοχές υψηλής, μέτριας ή χαμηλής συχνότητας εκ νέου περασμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες
Hilti firestop healthcare solutions

ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Οι λύσεις μας είναι ευέλικτες, συντηρούνται και επιθεωρούνται εύκολα, είναι σχεδιασμένες να συμβαδίζουν με τις χωροταξικές μεταβολές σε νοσοκομεία και κλινικές.

Περισσότερες πληροφορίες
Hilti firestop for energy and industry

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Λύσεις πυράντοχων συστημάτων για θερμική και ανανεώσιμη ενέργεια, πετρέλαιο & φυσικό αέριο, πυρηνικά εργοστάσια και υποδομές εξόρυξης και επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες