ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διατηρώντας τα νοσοκομεία λειτουργικά κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής και της εγκατάστασης πυράντοχων συστημάτων

Hilti firestop for healthcare solutions
Please enter alternative text here (optional)

Στη Hilti κατανοούμε ότι τα νοσοκομεία βρίσκονται συχνά σε κατάσταση αλλαγής.

Για να συμβαδίσουν με τις αλλαγές στην τεχνολογία και τις βελτιώσεις στην περίθαλψη των ασθενών, οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης πρέπει συχνά να ανοικοδομούν πολύπλοκες εγκαταστάσεις, φροντίζοντας παράλληλα τους ασθενείς και διατηρώντας το νοσοκομείο σε λειτουργία.

Στη Hilti μπορούμε να βοηθήσουμε με ένα ευρύ φάσμα πυράντοχων λύσεων, οι οποίες είναι γρήγορες και εύκολες στην εγκατάσταση. Επίσης, οι λύσεις αυτές έχουν δοκιμαστεί και συμμορφώνονται με αυστηρά διεθνή πρότυπα.

Οι πυράντοχες λύσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολο να αποσυναρμολογηθούν για μετασκευές και επαναχρησιμοποίηση. Είναι ιδιαίτερα ευέλικτες και έτσι μπορούν να εγκατασταθούν σε στενούς χώρους και να χρησιμοποιηθούν για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών από ιατρικό εξοπλισμό γενικής χρήσης έως συστήματα ελέγχου σκόνης.

Μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε με το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές πυράντοχων συστημάτων, συμβάλλοντας στην ενσωμάτωση οποιουδήποτε συστήματος πυροπροστασίας από την πρώτη στιγμή σχεδιασμού.

Τα παραπάνω μπορούν να συνδράμουν στην επιλογή της σωστής λύσης καθώς και στην ελαχιστοποίηση της διατάραξης από την εγκατάσταση πυράντοχου συστήματος καθώς και του συνολικού κόστους κατά τη διάρκεια ζωής μιας εγκατάστασης. 

ΡΩΤΗΣΕ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ