Ο EN 1992-4 απαιτεί επαρκώς δύσκαμπτη πλάκα έδρασης

Ελέγξτε την δυσκαμψία της πλάκας έδρασης με την δωρεάν έκδοση Profis Engineering Standard

Επαλήθευση της δυσκαμψίας της πλάκας έδρασης σύμφωνα με τον EN1992-4 - η λύση δίνεται με το νέο Profis Engineering Standard

Με την ενσωμάτωση του EN 1992-4 στον MVV-TB τον Ιανουάριο του 2021, ο σχεδιασμός των αγκυρώσεων έχει γίνει πιο σημαντικός. Οι κανονισμοί για έναν επιτυχή και ασφαλή σχεδιασμό αγκύρωσης έχουν έρθει στο προσκήνιο. Ένα σημαντικό στοιχείο, στο οποίο στηρίζονται αυτοί οι κανονισμοί, είναι η προσέγγιση της γραμμικής κατανομής του φορτίου, υπό την θεώρηση ότι η πλάκα έδρασης είναι επαρκώς δύσκαμπτη. Αυτή η απλοποιημένη θεώρηση είναι δύσκολο να επαληθευτεί και συχνά δεν αναταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Θα θέλαμε να σας δείξουμε πως μπορείτε να επιτύχετε μία γρήγορη, ασφαλή, με απόλυτη διαφάνεια και συμβατή με τον EN 1992-4 λύση, μέσω του δωρεάν λογισμικού μας Profis Engineering.

Τι αναφέρει ο EN 1993-4 6.2.1 για την δυσκαμψία της πλάκας έδρασης?

Με την ενσωμάτωση του EN 1992-4 στον MVV-TB τον Ιανουάριο του 2021, ο σχεδιασμός των αγκυρώσεων και οι κανονισμοί που τον διέπουν έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σπουδαιότητα στη Γερμανία. Ένα σημαντικό μέρος αυτών των κανονισμών είναι η θεώρηση επαρκώς δύσκαμπτης πλάκας για την  γραμμική κατανομή του φορτίου. Αυτή είναι μία απλοποιημένη και θεωρητική έννοια και συχνά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Οι τύποι του EN 1992-4 βασίζονται στην θεώρηση μιας άκαμπτης πλάκας έδρασης.

α) Το συνδεόμενο μέλος είναι επαρκώς δύσκαμπτο, ώστε να αναπτυχθεί γραμμική κατανομή επιμήκυνσης (ανάλογη του θεωρήματος Bernoulli). (EN1992-4 6.2.1 a)

Εάν η δυσκαμψία της πλάκας έδρασης δεν είναι εγγυημένη, χρησιμοποιείστε τα πραγματικά φορτία ανά αγκύριο για διαστασιολόγηση.

ε) Εάν δεν πληρείται αυτή η απαίτηση της παραμόρφωσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ελαστική παραμόρφωση της πλάκας έδρασης προκειμένου να προσδιορίσουμε την τιμή σχεδιασμού των εφελκυστικών φορτίων που ασκούνται σε κάθε αγκύριο.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΔΡΑΣΗΣ?

Πρόσθετες δυνάμεις κοντά στις ακμές

Η παραμόρφωση της πλάκας έδρασης δημιουργεί επιπλέον θλιπτικές δυνάμεις, κυρίως στις περιοχές κοντά στα άκρα της, οι οποίες πρέπει να αντισταθμιστούν από τα αγκύρια.

Ανακατανομή φορτίων στην ομάδα αγκυρίων

Λόγω της παραμόρφωσης της πλάκας έδρασης, οι σύνδεσμοι οι οποίοι βρίσκονται πιο κοντα στο προφίλ καταπονούνται περισσότερο από αυτούς που βρίσκονται πιο μακρυά.

Μείωση του εσωτερικού μοχλοβραχίονα

Η παραμόρφωση της πλάκας έδρασης οδηγεί σε μείωση του εσωτερικού μοχλοβραχίονα. Εάν η ροπή παραμένει ίδια, αυτό οδηγεί σε υψηλότερα φορτία των συνδέσμων.

Μετατόπιση λόγω εύκαμπτων πλακών έδρασης.

Οι εύκαμπτες πλάκες έδρασης τείνουν να έχουν μεγαλύτερες παραμορφώσεις. Σε περίπτωση κατασκευών προβόλου, μία εύκαμπτη πλάκα έδρασης μπορεί να μετατοπιστεί, καθώς περιστρέφεται. Ο μηχανικός οφείλει να το λάβει αυτό υπόψη στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας SLS, ειδικά για εφαρμογές προβόλων και ανεξάρτητων μεμονομένων στηρίξεων.

ΑΝΑΛΥΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ STANDARD ΕΚΔΟΣΗ

Στην βιβλιογραφία και στα πρότυπα σχεδιασμού υπάρχουν κάποιες υποδείξεις για σωστή επαλήθευση της δυσκαμψίας της πλάκας έδρασης. Ωστόσο δεν υπάρχουν πρακτικοί κανόνες για την κατασκευή. Τώρα με την Standard έκδοση του Profis Engineering μπορείτε να αξιολογήσετε την δυσκαμψία της πλάκας έδρασης και να προχωρήσετε τον σχεδιασμό με τα πραγματικά φορτία των αγκυρίων ή να βελτιστοποιήσετε την πλάκα έδρασης.

Με την Premium έκδοση του Profis Engineering μπορείτε να αποδείξετε αυτό το βασικό σημείο.

Φόρτωση

Κατεβάστε τώρα

Άρθρα μεταλλικών κατασκευών (ENG)

Κατεβάστε το άρθρο τώρα

Profis engineering

Περισσότερες πληροφορίες για το Profis Engineering

Μάθετε περισσότερα