ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΜΕΤΑ-ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Γιατί χρησιμοποιείται η αναμονή;

Τα μετα-εγκατεστημένα βλήτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή περισσότερων συνδέσεων στο έργο - για παράδειγμα, τοίχοι, πλάκες, δοκάρια, θεμέλια ή κολόνες. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ

Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη χρήση μετα-εγκατεστημένων βλήτρων, όπως για παράδειγμα:

 • Επεκτάσεις τοίχου
 • Επεκτάσεις κολόνας
 • Επέκταση δοκού
 • Επεκτάσεις πλάκας
 • Επεκτάσεις μπαλκονιών

Επεκτάσεις τοίχου

Επεκτάσεις κολόνας

Επέκταση δοκού

Επεκτάσεις πλάκας

ΣΥΝΔΕΣΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ

Αυτές είναι απλά υποστηριζόμενες ή βασικές συνδέσεις, που χρησιμοποιούνται για:

 • Διασυνδέσεις δοκού-τοίχου
 • Διασυνδέσεις πρόβολου-τοίχου
 • Διασύνδεση κλιμακοστασίων σε υφιστάμενους τοίχους
 • Διασυνδέσεις τοίχου-τοίχου

Διασύνδεση δοκού-τοίχου

Διασύνδεση πρόβολου-τοίχου

Κλιμακοστάσιο συνδεδεμένο σε υφιστάμενο τοίχο

Διασύνδεση τοίχου-τοίχου

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Έχουμε επίσης αναπτύξει μοναδικές λύσεις για την διατμητική τριβή για επικαλύψεις καταστρώματος γεφυρών και οπλισμό με διάτρηση.

 • Επικάλυψη σκυροδέματος
 • Ενίσχυση οροφής
 • Θεμελίωση κολόνας
 • Ενίσχυση καταστρώματος γέφυρας

Επικάλυψη σκυροδέματος

Ενίσχυση οροφής

Ενίσχυση καταστρώματος γέφυρας

Θεμελίωση κολόνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ HILTI ΓΙΑ ΜΕΤΑ-ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΒΛΗΤΡΑ (POST-INSTALLED REBAR)

ΡΩΤΗΣΕ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

 • Έχεις μια ερώτηση τεχνικής φύσης; Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας.

  gr-custser@hilti.com 2102880600