ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΙΑ

Οι επιτόπιες δοκιμές της Hilti για εκ των υστέρων τοποθετημένες αναμονές και στερεώσεις

Hilti onsite testing

Πρέπει να πραγματοποιήσεις επιτόπιους ελέγχους για αναμονές και αγκύρια αν δεν γνωρίζεις τη φέρουσα ικανότητα ενός υλικού βάσης.

Αυτό απαιτείται εάν ένα υλικό βάσης δεν καλύπτεται από τις οδηγίες ETA ή από τα τεχνικά στοιχεία της Hilti - όπως όταν το υλικό βάσης είναι παλαιό ή κατεστραμμένο σκυρόδεμα ή βράχος.

Οι επιτόπιες δοκιμές υπολογίζουν την αντοχή σχεδιασμού ενός υλικού βάσης και μπορούν να προσδιορίσουν το σύστημα αγκύρωσης που είναι κατάλληλο για την εγκατάστασή σου.

Οι επιτόπιες δοκιμές μπορούν να πραγματοποιηθούν με καταστροφικές ή μη καταστροφικές μεθόδους.

ΠΟΤΕ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ Ο ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις την επιτόπια δοκιμή στη φάση σχεδιασμού και μετά την εγκατάσταση ενός συστήματος στερέωσης.

Επιτόπιος έλεγχος κατά τη φάση σχεδιασμού

Κατά τη φάση σχεδιασμού - προσδιορίζεται η αντοχή ενός υλικού βάσης και το σύστημα στερέωσης που θα χρησιμοποιηθεί.

Επιτόπιος έλεγχος μετά την εγκατάσταση

Μετά την εγκατάσταση συστημάτων αγκύρωσης - καθορίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια. Αυτό μπορεί να απαιτηθεί από τους ιδιοκτήτες κτιρίων ή για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις τοπικές κατευθυντήριες γραμμές.

ΤΙ ΘΑ ΕΧΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΔΟΚΙΜΗ

Σου παρέχουμε λεπτομερή γραπτή αναφορά δοκιμών και έκθεση αξιολόγησης, με τεχνικά δεδομένα από τη δοκιμή.

Άλλα οφέλη από την επιτόπια δοκιμή:

  • Βεβαιότητα ότι η αντοχή φορτίου και η ποιότητα ενός σχεδίου είναι ΟΚ.
  • Προσδιορισμός των τιμών αντοχής ενός άγνωστου υλικού βάσης ή υλικών βάσης, οι οποίες είναι διαφορετικές και δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό έγγραφο έγκρισης.
  • Έλεγχος της ποιότητας και της ασφάλειας των εκ των υστέρων εγκατεστημένων συστημάτων αναμονών και στερέωσης, δοκιμάζοντας μέρος της εγκατάστασης.

ΠΟΙΟΣ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΤΗΣ HILTI

Στη Hilti οι επιτόπιες δοκιμές πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένους μηχανικούς της Hilti.

Συνεργαζόμαστε μαζί σου στο εργοτάξιο και εργαζόμαστε με ακριβή και τακτικά βαθμονομημένο εξοπλισμό δοκιμών για να εξασφαλίσουμε αξιόπιστα αποτελέσματα.

Προσαρμόζουμε τις επιτόπιες δοκιμές μας στις δικές σου απαιτήσεις.

Τιμολόγηση

Όνομα Υπηρεσίας
Τιμή
Επιτόπια δοκιμή με φορτίο ≤ 30 kN
70 €/h
Επιτόπια δοκιμή με φορτίο ≤ 180 kN
92 €/h
Έκθεση Αξιολόγησης Δοκιμής
92 €

ΡΩΤΗΣΕ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

  • Εφαρμογή: Επιτόπιος έλεγχος αγκυρίου και οπλισμού
  • Ποιος το κάνει: Ειδικά εκπαιδευμένη και πιστοποιημένη ομάδα μηχανικών της Hilti
  • Τι κάνουμε: Ελέγχουμε επιτόπια τα συστήματα αναμονών και στερέωσης, με γραπτή αναφορά δοκιμών και έκθεση αξιολόγησης
  • Ποιος το κάνει: πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί
  • Τιμή: Ανάλογα με το χρόνο που απαιτείται για τη διεξαγωγή της δοκιμής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΜΟΝΩΝ

Πώς να σχεδιάσεις μια εκ των υστέρων τοποθετούμενη αναμονή.

More information

ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΓΚΥΡΙΟΥ

Τι πρέπει να λάβεις υπόψη στο σχεδιασμό αγκυρίου για πλάκες έδρασης.

More information

ΑΡΘΡΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πώς να σχεδιάσεις συστήματα αρθρωτής υποστήριξης.

More information