Νέο HSL4
Νέο HSL4

Νέο HSL4

Η πιο ευέλικτη και υψηλής απόδοσης μηχανική λύση

Το χαρτοφυλάκιο μηχανικών αγκύρων μας έγινε ακόμη πιο ολοκληρωμένο φέτος με την άφιξη του νέου HSL4. Απλοποιήστε τη σχεδίαση PE με βελτιωμένες συνθήκες ακμής και απόσταση αγκύρωσης και πιστοποιήσεις για όλα τα δυναμικά φορτία. Το HSL4 είναι επίσης διαθέσιμο σε PE, οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε να προσδιορίζετε τώρα.

Πυραντοχή και ETA

Στατικά/Ημιστατικά

ETA-C1, C2 για Σεισμικά

ETA για κόπωση

Τυχηματικά φορτία

Profis Engineering suite

Μία πλήρης λύση λογισμικού για τον σχεδιασμό στερώσεων χάλυβα σε σκυρόδεμα

Μπορείτε από τώρα να χρησιμοποιείτε το νέο HSL4 στους υπολογισμούς σας, με τη χρήση του Profis Engineering, μεγιστοποιώντας έτσι την παραγωγικότητά σας στον σχεδιασμό της έδρασης πλάκας.

Ποιότητα εγκατάστασης εξασφαλισμένη με Hilti

Αξιόπιστο


Το HSL4-B (έκδοση κεφαλής ασφαλείας) εξαλείφει κάθε αμφιβολία για την ορθή εγκατάσταση χάριν του κόκκινου κελύφους το οποίο σπάει στην κατάλληλη ροπή. Απλή οπτική επιθεώρηση: αποκόλληση κελύφους=ορθή εγκατάσταση.

Παραγωγικό και ασφαλές

Το HSL4 είναι εγκεκριμένο με ETA για τοποθέτηση με τη μονάδα προσαρμοζόμενης ροπής SI-AT-A22 για M8 έως Μ16.

H μονάδα προσαρμοζόμενης ροπής εξασφαλίζει ότι η σωστή ροπή σύσφιξης εφαρμόζεται στο αγκύριο και παρέχει.

Μονάδα προσαρμοζόμενης ροπής SI-AT-A22 της Hilti