Νέο HSL4

Η πιο ευέλικτη και υψηλής απόδοσης μηχανική λύση

Τον επόμενο χρόνο, η γκάμα των μηχανικών αγκυρίων θα γίνει ακόμα καλύτερη με το νέο HSL4. Θα κάνει τον σχεδιασμό ευκολότερο στο PE με καλύτερες συνθήκες απόστασης από ακμή και μεταξύ αγκυριών και πιστοποιήσεις για όλα τα δυναμικά φορτία. Οι πωλήσεις ξεκινούν το 2022 αλλά το HSL4 είναι διαθέσιμο στο PE για να ξεκινήσετε να προδιαγράφετε τώρα.

Νέο HSL4
Νέο HSL4

Πυραντοχή και ETA

Στατικά/Ημιστατικά

ETA-C1, C2 για Σεισμικά

ETA για κόπωση

Τυχηματικά φορτία

Profis Engineering suite

Μία πλήρης λύση λογισμικού για τον σχεδιασμό στερώσεων χάλυβα σε σκυρόδεμα

Μπορείτε από τώρα να χρησιμοποιείτε το νέο HSL4 στους υπολογισμούς σας, με τη χρήση του Profis Engineering, μεγιστοποιώντας έτσι την παραγωγικότητά σας στον σχεδιασμό της έδρασης πλάκας.

Ποικιλία διαθέσιμων κεφαλών

HSL4-SK

HSL4

HSL4-G

HSL4-B

Ποιότητα εγκατάστασης εξασφαλισμένη με Hilti

Αξιόπιστο


Το HSL4-B (έκδοση κεφαλής ασφαλείας) εξαλείφει κάθε αμφιβολία για την ορθή εγκατάσταση χάριν του κόκκινου κελύφους το οποίο σπάει στην κατάλληλη ροπή. Απλή οπτική επιθεώρηση: αποκόλληση κελύφους=ορθή εγκατάσταση.

Παραγωγικό και ασφαλές

Το HSL4 είναι εγκεκριμένο με ETA για τοποθέτηση με τη μονάδα προσαρμοζόμενης ροπής SI-AT-A22 για M8 έως Μ16.

H μονάδα προσαρμοζόμενης ροπής εξασφαλίζει ότι η σωστή ροπή σύσφιξης εφαρμόζεται στο αγκύριο και παρέχει.

Μονάδα προσαρμοζόμενης ροπής SI-AT-A22 της Hilti