Συνδετήρες βάσης

Σφιγκτήρες καναλιών, πλάκες βάσης και εξαρτήματα ανάρτησης για τη στερέωση κατασκευών στήριξης συστημάτων αερισμού σε υλικά βάσης

Σφιγκτήρες καναλιών, πλάκες βάσης και εξαρτήματα ανάρτησης για τη στερέωση κατασκευών στήριξης συστημάτων αερισμού σε υλικά βάσης
MQT-U Γαλβανισμένος σφιγκτήρας δοκών για τη σύνδεση της ανοικτής πλευράς ή του πίσω μέρους καναλιών MQ/HS απευθείας σε χαλύβδινες δοκούς
MAB Σφιγκτήρας δοκών Γαλβανισμένος σφιγκτήρας δοκών για τη στερέωση ντιζών σε χαλύβδινες δοκούς χωρίς εσωτερικό σπείρωμα
MQT-G Γαλβανισμένος σφιγκτήρας δοκών για τη στερέωση ντιζών σε κεκλιμένες χαλύβδινες δοκούς
MF-TSH Γαλβανισμένο εξάρτημα ανάρτησης για τη στερέωση ντιζών σε τραπεζοειδή μεταλλικά ελάσματα
MF-SKD Γαλβανισμένα περιστρεφόμενα αγκύρια για χρήση σε τραπεζοειδή μεταλλικά ελάσματα
MQT-S Γαλβανισμένη λωρίδα συγκράτησης για την πιο ασφαλή στερέωση σφιγκτήρων δοκών MQT-G
MAB-S Γαλβανισμένη λωρίδα συγκράτησης για την πιο ασφαλή στερέωση σφιγκτήρων καναλιών MAB
Πίσω στα προϊόντα ()
ΣΥΓΚΡΙΝΕ
Προϊόντα ()
Σύνδεση για συνέχιση
Κάνε εγγραφή