ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΛΗ

Σταθερά και ολισθαίνοντα σημεία

Hilti heating solutions fixed point slider MRG-D6

Οι σωληνώσεις μπορούν να διασταλούν και να συσταλούν για δύο λόγους:

  • Λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του σωλήνα και του περιβάλλοντος.
  • Λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του περιβάλλοντος και του ρευστού που μεταφέρεται στον σωλήνα.

Και στις δύο περιπτώσεις οι σωλήνες δεν πρέπει να στερεώνονται σταθερά στη ράγα, αλλά πρέπει να έχουν την ελευθερία να κινούνται διαμήκως.

Χρησιμοποίησε ολισθητήρες για να επιτρέψεις τη διαστολή του σωλήνα χωρίς να καταπονείς το σύστημα καναλιών ή το κολάρο του σωλήνα. Χρησιμοποίησε σταθερά σημεία σε συνδυασμό με αντισταθμιστές διαστολής για να βεβαιωθείς ότι υπάρχει ισοκατανομή των κινήσεων του σωλήνα και για την απορρόφηση των πρόσθετων δυνάμεων που δημιουργούνται.

ΟΦΕΛΗ

  • Ο αρθρωτός σχεδιασμός των σταθερών σημείων παρέχει ευελιξία όσον αφορά το ύψος, το βάρος και τον τρόπο στήριξης.
  • Ανθεκτικός σε υψηλή θερμοκρασία και μικρού πλάτους φλάντζα για εύκολη μόνωση.
  • Οι ολισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για αναρτημένες όσο και για πακτωμένες εγκαταστάσεις.
  • Είναι δυνατές οι κινήσεις ολίσθησης σε δύο κατευθύνσεις σε συνδυασμό με τον ολισθητήρα  Hilti MSG.
  • Κλάσεις φορτίου που αντιστοιχούν στα στηρίηματα σωλήνων της Hilti. 

ΡΩΤΗΣΕ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ