ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕΤ-ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕΤ-ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αποκτήστε τώρα πρόσβαση στο δωρεάν μάθημα E-Learning

  • Τι είναι οι μετ-εγκατεστημένες ράβδοι οπλισμού και ποιο είναι το κανονιστικό πλαίσιο;                                                                                         
  • Ποια η διαφορά μεταξύ σχεδιασμού αγκυρώσεων και σχεδιασμού οπλισμού;
  • Ποιες εφαρμογές καλύπτονται και ποιες είναι οι συμβατές μέθοδοι σχεδιασμού;  

Αν θέλετε να βρείτε απαντήσεις σε αυτές και σε άλλες ερωτήσεις, ξεκινήστε την σειρά εκπαιδεύσεων μας τώρα!                                                                                                                 

Εισαγωγή

Οι συνδέσεις μεταξύ δύο στοιχείων από σκυρόδεμα, σκυροδετημένων σε διαφορετικές φάσεις είναι μόνο ένα μέρος της καθημερινής σας εργασίας, αλλά είναι πολύ σημαντικές για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η ασφάλεια του έργου σας. Για να σας βοηθήσουμε να είστε πιο αποτελεσματικοί και να βελτιστοποιήσετε τη διαδικασία δημιουργίας της σύνδεσης, δημιουργήσαμε ένα συγκεκριμένο μάθημα αναφορικά με το σχεδιασμό των μετα-εγκατεστημένων ράβδων οπλισμού.         

Αυτό το μάθημα ξεκινά με την παροχή βασικών πληροφοριών για αυτές τις συνδέσεις, τον καθορισμό των διαφορετικών πιθανών εφαρμογών και των διαφορετικών μεθόδων σχεδιασμού, που προβλέπονται απο τους κανονισμούς, για  να βρείτε ασφαλείς και συμβατές λύσεις. Το περιεχόμενο έχει ετοιμαστεί απο τους ειδικούς της Hilti και είναι διαθέσιμο δωρεάν, μέσω των E-Learning.

Αυτές οι ενότητες θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε πως να βελτιστοποιήσετε τον σχεδιασμό των  μετα-εγκατεστημένων ράβδων οπλισμού!

Βασικά σημεία

Το μάθημα «Εκπαίδευση στον σχεδιασμό Μετα-εγκατεστημένων ράβδων οπλισμού» μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε βελτιστοποιημένες και σύμφωνα με τα Πρότυπα λύσεις, για τις εφαρμογές βλητρώσεων και αύξησης διατομής στοιχείων σκυροδέματος

Το μάθημα παρέχει μια γερή βάση για την κατανόηση του υπολογισμού συνδέσεων σκυρόδεμα με σκυρόδεμα.

Το μάθημα θα σας παρέχει τα παρακάτω:

  • Ενημερωμένη επισκόπηση των πιο πρόσφατων κανονισμών και των επιπτώσεων στον σχεδιασμό αυτών των συνδέσεων
  • Την γνώση των διαφορετικών κατηγοριών των εφαρμογών και των μεθόδων σχεδιασμού
  • Την γνώση των μεθόδων σχεδιασμού που συμπεριλαμβάνονται στον Ευρωκώδικα 2, TR069 και στην Hilti method,  που είναι διαθέσιμα στο  PROFIS Engineering.
  • Θα είναι επίσης δυνατή η λήψη  πιστοποιητικού συμμετοχής στην εκπαίδευση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κανονιστικό πλαίσιο για συνδέσεις σκυρόδεμα σε σκυρόδεμα

Κανονιστικό πλαίσιο για συνδέσεις σκυρόδεμα σε σκυρόδεμα

Μια επισκόπηση των οδηγιών και κωδίκων για τον σχεδιασμό τέτοιου τύπου συνδέσεων με μετα-εγκατεστημένες ράβδους οπλισμού.

Λεπτομέρειες για το πως συνεργάζονται οι ρυθμιστικοί φορείς και πώς εγκρίνονται τα προϊόντα.

Βασικές αρχές συνδέσεων σκυρόδεμα σε σκυρόδεμα

Βασικές αρχές συνδέσεων σκυρόδεμα σε σκυρόδεμα

Περιγραφή των βασικών αρχών και παραγόντων  που συνήθως καθορίζουν την απόδοση αυτών των συνδέσεων.

Επιπλέον, παρέχουν εξήγηση πως να προδιαγράφεται σωστά συνδέσεις σκυροδέματος σε υφιστάμενο σκυρόδεμα.

DX 5 F8

Σχεδιασμός παράθεσης ράβδων οπλισμού

Εξηγεί τις αρχές σχεδιασμού για την επέκταση ενός στοιχείου από σκυρόδεμα με παράθεση του νέου οπλισμού με τον υπάρχων.

Θα εξεταστούν οι προκλήσεις και οι δυσκολίες του σχεδιασμού και θα δείξουμε πώς ο σχεδιαστής μπορεί να σχεδιάσει σωστά αυτές τις λύσεις.

Σχεδιασμός ράβδου οπλισμού αγκύρωσης

Σχεδιασμός ράβδου οπλισμού αγκύρωσης

Αναλύστε τις αρχές σχεδιασμού για την προσθήκη ενός νέου στοιχείου σκυροδέματος σε ένα υπάρχων. Ειδικότερα, θα εμβαθύνουμε στην ευρέως διαδεδομένης περίπτωσης όπου η ένωση γίνεται με αγκύρωση μετα-εγκατεστημένης ράβδου οπλισμού χωρίς παράθεση με την υφιστάμενη ράβδο.

Θα εξεταστούν οι προκλήσεις και οι δυσκολίες στο σχεδιασμό και θα δείξουμε πώς ο σχεδιαστής μπορεί να σχεδιάσει σωστά τέτοιες λύσεις.