Κατσαβίδια μπαταρίας για μεταλλικές κατασκευές

Δείξε μου κατσαβίδια μπαταρίας 22 V, με εργονομική σχεδίαση για χάλυβα και μέταλλα, που διαθέτουν συμπλέκτη ροπής, για αποτροπή της υπερβολικής σύσφιξης ή της θραύσης της κεφαλής της βίδας, και μετρητές βάθους για τον έλεγχο της συμπίεσης της ροδέλας στεγανοποίησης

Δείξε μου κατσαβίδια μπαταρίας 22 V, με εργονομική σχεδίαση για χάλυβα και μέταλλα, που διαθέτουν συμπλέκτη ροπής, για αποτροπή της υπερβολικής σύσφιξης ή της θραύσης της κεφαλής της βίδας, και μετρητές βάθους για τον έλεγχο της συμπίεσης της ροδέλας στεγανοποίησης
SD 5000-22 Κατσαβίδι γυψοσανίδας μπαταρίας Κατσαβίδι γυψοσανίδας μπαταρίας με ισχυρή μπαταρία Nuron για περισσότερη ροπή και περισσότερες βίδες ανά φόρτιση κατά την τοποθέτηση γυψοσανίδων, ξύλινων σανίδων και εξωτερικών επικαλύψεων