Γεμιστήρες & οδηγοί στοιχείων στερέωσης

Δείξε μου την μεγάλη γκάμα οδηγών στοιχείων στερέωσης, με τους οποίους μπορώ να επεκτείνω τη λειτουργικότητα του εργαλείου απευθείας στερέωσης που έχω

Δείξε μου την μεγάλη γκάμα οδηγών στοιχείων στερέωσης, με τους οποίους μπορώ να επεκτείνω τη λειτουργικότητα του εργαλείου απευθείας στερέωσης που έχω
Καρφοθήκη MX 76 Οδηγοί στερέωσης και γεμιστήρες για το καρφωτικό φυσιγγίου DX 76