Αναρτήσεις καλωδίων και αγωγών

Δείξε μου στοιχεία στερέωσης για την εγκατάσταση καλωδιώσεων και αγωγών σε υπερυψωμένες θέσεις με εργαλεία απευθείας στερέωσης

Δείξε μου στοιχεία στερέωσης για την εγκατάσταση καλωδιώσεων και αγωγών σε υπερυψωμένες θέσεις με εργαλεία απευθείας στερέωσης
EDB Διαιρούμενο βλήτρο για στερέωση με το ένα χέρι ενός ή πολλών συρμάτων