Καρφιά μόνωσης

Δείξε μου καρφιά μόνωσης για την τοποθέτηση πάνελ ορυκτοβάμβακα, EPS και άλλων μονωτικών υλικών με εργαλεία απευθείας στερέωσης

Δείξε μου καρφιά μόνωσης για την τοποθέτηση πάνελ ορυκτοβάμβακα, EPS και άλλων μονωτικών υλικών με εργαλεία απευθείας στερέωσης
X-IE-G 6 Καρφί μόνωσης Καρφιά μόνωσης προστερεωμένα με καρφιά υψηλής απόδοσης X-P G2 για τη στερέωση πάνελ με πρόσοψη ενισχυμένη με πετροβάμβακα, EPS, XPS, PIR, PUR, ξύλο-βάμβακα και ινοτσιμέντο σε μαλακό σκυρόδεμα και σε τοιχοποιία.
X-IE-G 9 Καρφί μόνωσης Καρφιά μόνωσης προστερεωμένα με καρφιά υψηλής απόδοσης X-P G3 για τη στήριξη μαλακού πετροβάμβακα σε μαλακό και σε ορισμένους τύπους σκληρού σκυροδέματος
X-IE 6 Καρφί μόνωσης Καρφιά μόνωσης για τη στερέωση πάνελ με πρόσοψη ενισχυμένη με πετροβάμβακα, EPS, XPS, PIR, PUR, ξύλο-βάμβακα και ινοτσιμέντο σε μαλακό και σκληρό σκυρόδεμα, τοιχοποιία και χάλυβα