Προεκτάσεις

Δείξε μου εργαλεία ιστών για τη διευρυμένη της πρόσβαση των εργαλείων απευθείας στερέωσης, ώστε να μπορώ να κάνω στερεώσεις σε οροφές χωρίς σκάλες ή σκαλωσιές

Δείξε μου εργαλεία ιστών για τη διευρυμένη της πρόσβαση των εργαλείων απευθείας στερέωσης, ώστε να μπορώ να κάνω στερεώσεις σε οροφές χωρίς σκάλες ή σκαλωσιές
Θήκη X-PT B3 Προέκταση για χρήση με το καρφωτικό μπαταρίας ΒΧ 3
Kit BX 3 Pole Tool Προέκταση για χρήση με το καρφωτικό μπαταρίας ΒΧ 3
Θήκη X-PT G3 Εργαλείο ιστών για χρήση με το καρφωτικό αερίου GΧ 3