ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ HILTI.GRΑνακαλύψτε τα πλεονεκτήματα του online λογαριασμού σας.Μάθετε περισσότερα

Μηχανικά αγκύρια

Είτε τοποθετείτε γυψοσανίδες, στερεώνετε κιγκλιδώματα ή σχεδιάζετε μια γέφυρα, εδώ θα βρείτε το κατάλληλο αγκύριο Hilti.

Είτε τοποθετείτε γυψοσανίδες, στερεώνετε κιγκλιδώματα ή σχεδιάζετε μια γέφυρα, εδώ θα βρείτε το κατάλληλο αγκύριο Hilti.
HST3 Εκτονούμενο αγκύριο Εκτονούμενο αγκύριο εξαιρετικών επιδόσεων για ρηγματωμένο σκυρόδεμα και αντισεισμικές εφαρμογές (CS)
HUS4-H Αγκυρόβιδα Βιδωτό αγκύριο εξαιρετικών επιδόσεων για γρήγορη και οικονομική στερέωση σε σκυρόδεμα (ανθρακοχάλυβας, εξαγωνική κεφαλή)
HUS4-HF Αγκυρόβιδα Αγκυρόβιδα εξαιρετικών επιδόσεων για γρήγορη και οικονομική στερέωση σε σκυρόδεμα (αντιδιαβρωτική προστασία πολλαπλών στρώσεων, εξαγωνική κεφαλή)
HUS3-I 6 Αγκυρόβιδα για σκυρόδεμα Αγκυρόβιδα εξαιρετικών επιδόσεων για ταχύτερη μόνιμη στερέωση σε σκυρόδεμα (ανθρακοχάλυβας, κεφαλή με πολλαπλό σπείρωμα)
HSA-F HDG Εκτονούμενο αγκύριο Εκτονούμενο αγκύριο υψηλών επιδόσεων για καθημερινά στατικά φορτία σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα (θερμογαλβανισμένο)
HST3 BW Εκτονούμενο αγκύριο Εκτονούμενο αγκύριο εξαιρετικών επιδόσεων για ρηγματωμένο σκυρόδεμα και αντισεισμικές εφαρμογές (ανθρακοχάλυβας + μεγάλη ροδέλα)
HUS4-CR Αγκυρόβιδα Αγκυρόβιδα εξαιρετικών επιδόσεων για γρήγορη και οικονομική στερέωση σε σκυρόδεμα (ανοξείδωτος χάλυβας, φρεζάτη κεφαλή)
HUS4-HR Αγκυρόβιδα Αγκυρόβιδα εξαιρετικών επιδόσεων για γρήγορη και οικονομική στερέωση σε σκυρόδεμα (ανοξείδωτος χάλυβας, εξαγωνική κεφαλή)
HSL4 Εκτονούμενο αγκύριο βαρέος τύπου Εξαιρετικών επιδόσεων εκτονούμενο αγκύριο βαρέος τύπου με εγκρίσεις για εφαρμογές που σχετίζονται με την ασφάλεια σε σκυρόδεμα (ανθρακοχάλυβας, εξαγωνική κεφαλή)
HSL4-G Εκτονούμενο αγκύριο βαρέος τύπου Εξαιρετικών επιδόσεων αγκύριο διαστελλόμενης κεφαλής βαρέος τύπου, με εγκρίσεις για εφαρμογές που σχετίζονται με την ασφάλεια σε σκυρόδεμα (ανθρακοχάλυβας, εξωτερικό σπείρωμα)
HUS-S Αγκυρόβιδα Τυπική αγκυρόβιδα καθημερινής χρήσης με επίπεδη κεφαλή (ανθρακοχάλυβας)
HUS4-A Αγκυρόβιδα Βιδωτό αγκύριο εξαιρετικών επιδόσεων για γρήγορη και οικονομική στερέωση σε σκυρόδεμα (ανθρακοχάλυβας, κεφαλή με εξωτερικό σπείρωμα M12-M16)
HUS4-AF Αγκυρόβιδα Βιδωτό αγκύριο εξαιρετικών επιδόσεων για γρήγορη και οικονομική στερέωση σε σκυρόδεμα (αντιδιαβρωτική προστασία πολλαπλών στρώσεων, κεφαλή με εξωτερικό σπείρωμα M12-M16)
HUS4-C Αγκυρόβιδα Αγκυρόβιδα εξαιρετικών επιδόσεων για γρήγορη και οικονομική στερέωση σε σκυρόδεμα (ανθρακοχάλυβας, φρεζάτη κεφαλή)
HUS3-H Αγκυρόβιδα Αγκυρόβιδα εξαιρετικών επιδόσεων με εξαγωνική κεφαλή (ανθρακοχάλυβας)
HUS 6 Αγκυρόβιδα Τυπική αγκυρόβιδα καθημερινής χρήσης με επίπεδη κεφαλή (ανθρακοχάλυβας)
HUS2-H Αγκυρόβιδα κορυφαίων επιδόσεων για ταχύτερη μόνιμη και προσωρινή στερέωση σε σκυρόδεμα (ανθρακοχάλυβας, εξαγωνική κεφαλή)
HUS3-C 6 Αγκυρόβιδα Αγκυρόβιδα εξαιρετικών επιδόσεων με φρεζάτη κεφαλή (ανθρακοχάλυβας)
HUS3-PL 6 Αγκυρόβιδα Τυπική αγκυρόβιδα καθημερινής χρήσης με κυλινδρική κεφαλή (ανθρακοχάλυβας)
HDA-T Αγκύριο υποσκαφής Αγκύριο υποσκαφής απευθείας τοποθέτησης, εξαιρετικών επιδόσεων, για δυναμικά φορτία (επιψευδαργυρωμένο)
HDA-P Αγκύριο υποσκαφής Αγκύριο υποσκαφής εκ των προτέρων εγκατάστασης, εξαιρετικών επιδόσεων για δυναμικά φορτία (επιψευδαργυρωμένο)
HDA-TR Αγκύριο υποσκαφής Αγκύριο υποσκαφής απευθείας τοποθέτησης, εξαιρετικών επιδόσεων, για δυναμικά φορτία (ανοξείδωτο)
HDA-PR Αγκύριο υποσκαφής Αγκύριο υποσκαφής εκ των προτέρων τοποθέτησης, εξαιρετικών επιδόσεων, για δυναμικά φορτία (ανοξείδωτο)
HKD-D Χωνευτό αγκύριο Χτυπητό αγκύριο χειροκίνητης τοποθέτησης για τη στερέωση μηχανημάτων διάτρησης με κορώνα και συστημάτων κοπής τοίχου σε σκυρόδεμα (ανθρακοχάλυβας)
HKD-SR SS316 Χωνευτό αγκύριο Χτυπητό αγκύριο τοποθέτησης με εργαλείο, με αντοχή στη διάβρωση, για χρήση σε εξωτερικό χώρο (ανοξείδωτος χάλυβας)
HTB-2 Κοχλίας αγκύρωσης Οικονομικό αγκύριο με ελατήριο για τοίχους με ενδιάμεσο κενό, για τη στερέωση βαρύτερων φορτίων σε τσιμεντόλιθους, τοιχοποιία και γυψοσανίδα
HRD-HR Πλαστικό βιδωτό αγκύριο Προσυναρμολογημένο πλαστικό αγκύριο για σκυρόδεμα και τοιχοποιία με βίδα υψηλής αντοχής στη διάβρωση (ανοξείδωτος χάλυβας A4, εξαγωνική κεφαλή)
HRD-P Πλαστικό βιδωτό αγκύριο Προσυναρμολογημένο πλαστικό αγκύριο χωρίς κολάρο για σκυρόδεμα και τοιχοποιία, με βίδα (ανθρακοχάλυβας, κυλινδρική κεφαλή)
HRD-CR Πλαστικό αγκύριο πλαισίου Προσυναρμολογημένο πλαστικό αγκύριο για σκυρόδεμα και τοιχοποιία με βίδα υψηλής αντοχής στη διάβρωση (ανοξείδωτος χάλυβας A4, φρεζάτη κεφαλή)
HLD Κοχλίας αγκύρωσης Οικονομικός πλαστικός κοχλίας αγκύρωσης για στερέωση σε διάτρητο τούβλο και γυψοσανίδα με χρήση τυπικών ξυλόβιδων
HPS-1 R Καρφωτό αγκύριο Οικονομικό πλαστικό καρφωτό αγκύριο με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Α2 ανθεκτικό στη διάβρωση για χρήση σε εξωτερικό χώρο
HTS T-Save Καρφί μόνωσης Οικονομικό καρφί μόνωσης για εξοικονόμηση χρόνου στην τοποθέτηση με έγκριση ΕΤΑ για τη στερέωση των περισσότερων υλικών μόνωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία
HAP 2.5 Σημείο αγκύρωσης ανύψωσης ανελκυστήρα Σημείο ανυψωτικού μηχανήματος εκ των υστέρων εγκατάστασης με φέρουσα ικανότητα λειτουργίας 2,5 τόνων για προσωρινές αναρτήσεις κατά την εγκατάσταση και συντήρηση σε φρεάτια ανελκυστήρων
Εργάτης που στερεώνει ένα στήριγμα ξυλότυπου με μια αγκυρόβιδα

Αγκυρόβιδες για στηρίξεις σε σκυρόδεμα

Σχεδιάστε και κάντε τις στηρίξεις σε σκυρόδεμα πιο παραγωγικά

Είτε σχεδιάζετε πλάκες έδρασης είτε εγκαθιστάτε προσωρινές αγκυρώσεις για ξυλότυπους, οι αγκυρόβιδες για σκυρόδεμα στερεώνονται πιο αποτελεσματικά από τα σφηνωτά αγκύρια χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα και την ασφάλεια.

Για μόνιμες, προσωρινές ή ρυθμιζόμενες εφαρμογές, οι αγκυρόβιδες HUS4 προσφέρουν εξαιρετική τοποθέτηση και υψηλή δομική ασφάλεια στις πιο δύσκολες συνθήκες εργοταξίου. Και αν τοποθετήσετε το σύστημα αγκύρωσης, το χημικό HUS4 MAX, θα έχετε όλα τα πλεονεκτήματα απόδοσης του χημικού αγκυρίου, στον ίδιο χρόνο που χρειάζεται για να βιδώσετε μια βίδα.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΓΚΥΡΟΒΙΔΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Ταχύτερη, ευκολότερη εγκατάσταση

Χωρίς καθαρισμό, χωρίς ροπή, χωρίς κτύπημα, χωρίς αναμονή για σκλήρυνση και δεν απαιτούνται ειδικά εξαρτήματα. Απλώς τρυπήστε, βιδώστε και εφαρμόστε τα φορτία.

Ασφαλέστερες λύσεις

Θα πετύχετε υψηλή δομική ασφάλεια σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα, φρέσκο ​​σκυρόδεμα, διάτρητες πλάκες με διαμήκη κενά ή τοιχοποιία, ακόμη και με μικρές αποστάσεις.

Ευελιξία σχεδιασμού

Διαφορετική διαμόρφωση κεφαλής αγκύρωσης, διαμέτρους και μήκη και δυνατότητα προσθήκης του χημικού HUS4MAX για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων σε ορισμένες συνθήκες, διατηρώντας την δυνατότητα αφαίρεσης.

Οι αγκυρόβιδες HUS4 προσφέρουν απόλυτη απόδοση με ταχύτερη και ευκολότερη ρύθμιση

ΠΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι αγκυρόβιδες HUS4 προσφέρουν απόλυτη απόδοση με ταχύτερη και ευκολότερη ρύθμιση

Είτε τοποθετείτε μόνιμες είτε προσωρινές στηρίξεις, οι αγκυρόβιδες σκυροδέματος HUS4 υποστηρίζουν φορτία παρόμοια με τις αγκυρώσεις σφηνωτών αγκυρίων, αλλά ρυθμίζονται έως και 2 φορές πιο γρήγορα χάρη στη μικρότερη διάμετρο τρυπήματος χωρίς καθαρισμό ή ρύθμιση ροπής και λιγότερο μπλοκάρισμα.

Για την απόδοση φορτίων μιας χημικής αγκύρωσης αλλά χωρίς τις ταλαιπωρίες εγκατάστασης, τοποθετήστε μια χημική κάψουλα HUS4 MAX στην οπή πριν βιδώσετε τη βίδα HUS4 και είστε έτοιμοι να εφαρμόσετε τα φορτία – δεν απαιτείται αναμονή ή ειδικά εξαρτήματα.

Στήριξη MEP

 • Ιδανικό για εναέριες εργασίες: δεν υπάρχουν πλέον άβολες αγκυρώσεις
 • Περισσότερες εφαρμογές: το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο διαθέτει μεγέθη 8mm-16mm και εξαγωνικές, κοχλιωτές και βυθισμένες (φρεζάτες) κεφαλές
 • Γρήγορη στερέωση καναλιών και στηριγμάτων χάρη σε μια μηκρού μήκους οπή που δεν χρειάζεται καθάρισμα
 • Δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία – μόνο ένα περιστορφικό δράπανο και ένα παλμικό κλειδί

Προσωρινή στερέωση

 • Ιδανικό για πλατφόρμες εργασίας, ανακλινόμενα, κιγκλιδώματα ασφαλείας, περιμετρικά φράγματα και προκατασκευασμένες συνδέσεις
 • Εγκεκριμένο από το DIBt για επαναχρησιμοποίηση σε φρέσκο ​​σκυρόδεμα, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση χρημάτων με υψηλό επίπεδο ασφάλειας
 • Περισσότερες επαναχρησιμοποιήσεις σε σχέση με άλλες αγκυρόβιδες χάρη στον νέο σχεδιασμό
 • Εργασίες για μεγάλους ξυλοτύπους στερεωμένους σε φρέσκο ​​σκυρόδεμα και πλάκες κοίλου πυρήνα

Στερέωση βιομηχανικού εξοπλισμού

 • Η στερέωση κορυφαίας απόδοσης μειώνει την πιθανότητα νεκρών χρόνων στο εργοτάξιο λόγω αστοχίας αγκύρωσης
 • Χωρίς αναμονή για σκλήρυνση – εφαρμόστε τα φορτία αμέσως για μέγιστη παραγωγικότητα στο εργοτάξιο
 • Αφαιρούμενο, ρυθμιζόμενο και επαναχρησιμοποιήσιμο στην ίδια γεώτρηση, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία.
 • Αδιάβροχο με HUS4 Hybrid
Μηχανικό ή χημικό αγκύριο; Απολαύστε τα οφέλη και των δύο με το HUS4 Hybrid

Περισσότερη ευελιξία σχεδιασμού

Μηχανικό ή χημικό αγκύριο; Απολαύστε τα οφέλη και των δύο με το HUS4 Hybrid

Το HUS4 Hybrid είναι ένα ευέλικτο σύστημα αγκύρωσης της πλάκας έδρασης για κοινές πρωτεύουσες, δευτερεύουσες ή προσωρινές στηρίξεις. Αποτελούμενο από μια βίδα HUS4 και ένα χημικό αγκύριο HUS4 MAX, συνδυάζει τα πλεονεκτήματα τόσο των μηχανικών όσο και των χημικών αγκυρίων, εξασφαλίζοντας ότι επιλέξατε τη σωστή μέθοδο αγκύρωσης ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Κακή ποιότητα σκυροδέματος; Το χημικό θα βοηθήσει στη βελτίωση της δομικής ασφάλειας. Μη ιδανικές θερμοκρασίες; Η αγκυρόβιδα δεν θα επηρεαστεί.

Αλλαγές της τελευταίας στιγμής; Αφαιρέστε, προσαρμόστε και χρησιμοποιήστε ξανά την ίδια οπή.

Πλάκες έδρασης και δευτερεύουσες μεταλλικές στηρίξεις

 • Υψηλή δομική ασφάλεια με διπλή λειτουργία συγκράτησης (χρησιμοποιώντας τα πλεονεκτήματα του μηχανικού και χημικού αγκυρίου) σε κολώνες, δοκούς, κεκλιμένες δοκούς, πλέγματα και τα δευτερεύοντα μέλη τους καθώς και σε σεισμικά φορτία (C1), ανεξάρτητα από τις συνθήκες του εργοταξίου
 • Επίδοση σε εφελκυστικά φορτία σχεδόν όπως τα χημικά αγκύρια
 • Εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο έως 16 mm, συν νέα διαμόρφωση κεφαλής με σπείρωμα
 • Ρυθμιζόμενο και αφαιρούμενο ακόμη και μετά τη σκλήρυνση. εγκεκριμένο για επαναχρησιμοποίηση του ίδιου σημείου στερέωσης

Χειρολισθήρες και μόνιμες στερεώσεις

 • Ιδανικό για μη δομικές αλλά σχετικές με την ασφάλεια εφαρμογές όπως χειρολισθήρες, στέγες και ελαφριές μεταλλικές κατασκευές
 • Μικρότερες απαιτήσεις ακμών και απόστασης σε σχέση με στερεώσεις με μηχανικά αγκύρια
 • Διαθέσιμες κεφαλές με σπείρωμα για σχεδιασμό standoff
 • Πιστοποίησης στεγανότητας

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ ΑΡΓΚΥΡΙΑ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ

Αυξήστε την παραγωγικότητα και τη προστιθέμενη αξία με το PROFIS Engineering Suite, το λογισμικό σχεδιασμού αγκυρώσεων που  που επιτρέπει τον αυτόματο και προηγμένο υπολογισμό, τον εύκολο προσδιορισμό και τη μοντελοποίηση BIM.

Δοκιμάστε το PROFIS Engineering Suite δωρεάν

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Δυνατά και άνετα για ολοήμερη χρήση, τα παλμικά κατσαβίδια  μπαταρίας SIW είναι βελτιστοποιημένα για την τοποθέτηση αγκυρόβιδων HUS σε σκυρόδεμα για πλάκες έδρασης, στηρίγματα ξυλοτύπου, κιγκλιδώματα και προσωρινά εξαρτήματα.

Αγοράστε παλμικά κλειδιά μπαταρίας SIW

ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Κατεβάστε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τον κώδικα δόμησης ή συζητήστε το επόμενο έργο σας με την κοινότητα της Hilti.

Λήψη τεχνικών εγγράφων