Περιστροφικά κρουστικά δράπανα SDS-Max

Μάθετε πώς έχουν σχεδιαστεί τα κρουστικά δράπανα SDS Max (TE-Y) για υψηλή απόδοση και χαμηλή συντήρηση σε διάτρηση και καλέμισμα βαρέος τύπου σε σκυρόδεμα

Σύνδεση για συνέχιση
Κάνε εγγραφή