ΣΥΜΒΑΣΗ FLEET MANAGEMENT

Επισκευή - Εξαιρέσεις

Παράγραφος 4.1: Υπηρεσία επισκευής - εξαρτήματα που εξαιρούνται:

Τα αξεσουάρ που εμφανίζονται στην παρακάτω λίστα εξαιρούνται από την υπηρεσία επισκευής βάσει της Σύμβασης Fleet Management Hilti. Τα αξεσουάρ παρουσιάζονται ανά κατηγορία προϊόντος.

Αξεσουάρ για συστήματα μέτρησης και ανίχνευσης

 • Τρίποδα
 • Στόχος
 • Μαγνητική βάση
 • Πρίσματα
 • Σταδία μέτρησης
 • Βάση τοίχου

Πριτσιναδόρος

 • Σιαγόνες 

Εργαλεία έγχυσης

 • Θήκη αμπούλας

Γωνιακοί τροχοί

 • Αυτόματο παξιμάδι Kwick lock 

Συστήματα αναρρόφησης

 • Λαβή μεταφοράς
 • Πλάκα προσαρμογής
 • Συλλέκτης νερού
 • VC kit αξεσουάρ 20/40/60/125/150/30 
 • Σύστημα DRS

 

Όλα τα προϊόντα για την μεταφορά του εξοπλισμού δεν καλύπτονται από επισκευή του Fleet Management.