ΣΥΜΒΑΣΗ FLEET MANAGEMENT

Κάλυψη κλοπής - Εξαιρέσεις

Παράγραφος 4.3: Κάλυψη κλοπής - εξαιρούμενα είδη

Η Hilti διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ορισμένα εργαλεία FM από την κάλυψη κλοπής.

  • DD 750-HY
  • DST 10-CA
  • DST 20-CA
  • DS TS20-E
  • DS WS 10
  • DSW 1005-E
  • DS WS 15
  • DSW 3018-E
  • D-LP 15
  • D-LP 32