ΣΥΜΒΑΣΗ FLEET MANAGEMENT

Υπηρεσία Fleet Management

Παράγραφος : 4.2 FM Επισκευή Συντήρησης

Τα εργαλεία που παρουσιάζονται στην παρακάτω λίστα καλύπτονται από την υπηρεσία βαθμονόμησης με έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού όταν ζητηθεί. Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Fleet Management Hilti.

  • Πιστοποιητικό Επισκευής - PL/PA/POL
  • Πιστοποιητικό Επισκευής - PD
  • Πιστοποιητικό Επισκευής - PM
  • Πιστοποιητικό Επισκευής - PS/PX
  • Πιστοποιητικό Επισκευής - PR/PP/POT
  • Πιστοποιητικό Επισκευής - Ferroscan
  • Πιστοποιητικό Επισκευής - POS/PLT
  • Πιστοποιητικό Επισκευής - HAT 28
  • Πιστοποιητικό Επισκευής - DPG 100