Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θέτοντας τους δικούς μας περιβαλλοντικούς στόχους

Hilti environmental responsibility

Για εμάς, η προστασία του περιβάλλοντος και η καινοτομία συμβαδίζουν.

Παρεμβαίνουμε στο σχεδιασμό των κτιρίων μας και στις διεθνείς δραστηριότητές μας για να βελτιώσουμε το δικό μας περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να ελαχιστοποιήσουμε τις δικές μας επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Έχουμε θέσει τους περιβαλλοντικούς μας στόχους σύμφωνα με το παγκόσμιο πρότυπο ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση. Παρακολουθούμε προσεκτικά τι κάνουμε και βεβαιωνόμαστε ότι εφαρμόζουμε τους στόχους μας, οπουδήποτε στον κόσμο κι αν εργαζόμαστε.

Ζητούμε επίσης από τους εταίρους μας να προστατεύουν το περιβάλλον ώστε να είμαστε συνεπείς με τη δέσμευσή μας σε όλη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας.

Hilti environmental footprint

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η περιβαλλοντική συνείδηση ξεκινά από την έρευνα για τα προϊόντα μας και βρίσκεται στο επίκεντρο μέχρι την πλήρη ανάπτυξή τους.

Κατά το σχεδιασμό των νέων προϊόντων λαμβάνουμε υπόψη τη χρήση των πόρων και τις παραγόμενες εκπομπές σε όλο τον κύκλο ζωής τους, καθώς και κατά την ανάπτυξή τους.

Βελτιώνουμε την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και της ενέργειας, αυξάνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων μας και χρησιμοποιούμε εξαρτήματα και συσκευασίες από ανακυκλώσιμα υλικά.

Ακόμη, συμβάλλουμε στην ανακύκλωση των προϊόντων μας. Για παράδειγμα, οι πελάτες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να επιστρέφουν τα παλαιά εργαλεία και συσκευές της Hilti δωρεάν στα καταστήματα της Hilti, ώστε να τα ανακυκλώσουμε ή να τα διαθέσουμε με ασφάλεια.

Χρησιμοποιούμε επίσης την αξιολόγηση κύκλου ζωής (LCA), για να γνωρίσουμε καλύτερα την περιβαλλοντική συμβατότητα των δραστηριοτήτων μας. Η διαδικασία αυτή καλύπτει το σύνολο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων μας, από την εξόρυξη πρώτων υλών μέχρι την παραγωγή, τη χρήση και την ανακύκλωση. Όλες αυτές οι πληροφορίες μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους πελάτες μας να βελτιώσουν τη δική τους οικολογική ισορροπία.

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Hilti green building Krøyers Plads Copenhagen Denmark

Τεχνολογίες για πράσινες και βιώσιμες κατασκευές

Θέλουμε να υποστηρίξουμε τις πράσινες κατασκευές, βοηθώντας τους πελάτες μας να επιτύχουν φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές.

Και για να βοηθήσουμε, μπορούμε να παράσχουμε περιβαλλοντικά δεδομένα για τα προϊόντα μας, για να δείξουμε πώς συμβάλουν σε οποιαδήποτε οικολογική κατασκευή.

Όλα αυτά συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO2 και στη χρήση ενέργειας, νερού και υλικών, καθώς και στη μείωση των κινδύνων για την υγεία και του κινδύνου ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Διασφαλίζουμε ότι οι τεχνολογίες μας είναι φιλικές προς το περιβάλλον, σχεδιασμένες και υλοποιημένες για να βοηθήσουν στην επίτευξη των διεθνών προτύπων οικολογικής δόμησης, όπως τα BREEAM, HQE, DGNB και LEED.

Για παράδειγμα, δημιουργήσαμε προϊόντα που μειώνουν την ποσότητα των πτητικών οργανικών ουσιών άνθρακα στον αέρα, όπως τα πυροσβεστικά συστήματά μας και τα χημικά αγκύρια. Έχουμε, επίσης, σχεδιάσει ένα βραβευμένο κρουστικό δράπανο, το οποίο μειώνει σημαντικά τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, επειδή κατά την παραγωγή του δεν παράγονται απόβλητα.

Επιπρόσθετα, η γκάμα προϊόντων Clean-Tec υπερκαλύπτει αυτές τις τυπικές απαιτήσεις.

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φυσικά εφαρμόζουμε εμείς οι ίδιοι τα πρότυπα που επιζητούμε να πετύχουμε για τους πελάτες μας.

Διερευνούμε συνεχώς πώς μπορούμε να είμαστε πιο φιλικοί προς το περιβάλλον και να μειώσουμε τις εκπομπές CO2, την κατανάλωση ενέργειας και νερού σε όλα τα εργοστάσια, τις μονάδες παραγωγής, τα γραφεία και τις μεταφορές μας.

Και το καταφέρνουμε. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα των επιτευγμάτων μας:

  • Αυστρία: Εργοστάσιο παραγωγής στο Thüringen

Περίπου το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στην παραγωγή, στην εφοδιαστική και στους χώρους διοίκησης, προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: υδροηλεκτρική ενέργεια, αιολική ενέργεια και συστήματα βιομάζας.

  • Γερμανία: Η έδρα της Hilti

Όλη η ενέργεια θέρμανσης παράγεται σήμερα από τον τοπικό σταθμό βιομάζας και έχουμε εγκαταστήσει 60 ηλιακούς συλλέκτες στην οροφή του κτηρίου του εστιατορίου μας.

  • Λιχτενστάιν: Το κέντρο εφοδιαστικής Nendeln και τα γραφεία της Schaan

Χρησιμοποιούμε γεωθερμική ενέργεια για θέρμανση και ψύξη και τώρα μπορούμε να ανακτήσουμε περίπου το 70% της αποβαλλόμενης θερμότητας από τα συστήματα εξαερισμού. Έχουμε επίσης εγκαταστήσει μεγάλους ηλιακούς συλλέκτες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ HILTI

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα