Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

Νέοι τρόποι εργασίας

Hilti team members

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Αντιλαμβανόμαστε ότι το εργασιακό περιβάλλον αλλάζει ταχύτατα, με πολλούς από εμάς να προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των οικογενειακών υποχρεώσεων και της εργασίας.

Προσδοκούμε πολλά από τα μέλη της ομάδας της Hilti και θέτουμε προκλητικούς στόχους για όλους στην εταιρεία. Αλλά, ταυτόχρονα, πιστεύουμε σε μια κουλτούρα μέριμνας για τους άλλους, στην οποία οι άνθρωποι μπορούν να βρουν υποστήριξη για να κάνουν το καλύτερο.

Συνεπώς, η ισορροπία μεταξύ της εργασίας στη Hilti και της προσωπικής ζωής είναι πολύ σημαντική.

Πιστεύουμε ότι προσφέρουμε ελκυστικές συνθήκες εργασίας και μεριμνούμε για ευέλικτους τρόπους εργασίας, από το "mobile office" μέχρι την τηλε-εργασία από το σπίτι.

Στην έδρα μας στο Schaan του Λιχτενστάιν, ανοίξαμε επίσης το δικό μας ημερήσιο κέντρο φροντίδας για παιδιά του προσωπικού μας.

Κι αυτό, γιατί θέλουμε να είμαστε ένας ελκυστικός εργοδότης. Και φαίνεται ότι τα καταφέραμε:

Το 92% του προσωπικού ισχυρίζεται ότι είναι υπερήφανο που εργάζεται για τη Hilti και κερδίζουμε με τακτικά βραβεία όπως “Great Place to Work”.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γνωρίζουμε ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας μας βασίζεται στους ανθρώπους μας.

Έτσι θέλουμε να δώσουμε ευκαιρίες στο προσωπικό μας να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί σε προσωπικό επίπεδο.

Έχουμε μια πολιτική διαχείρισης "ανοιχτών θυρών", με τακτικές αξιολογήσεις για την παρακολούθηση των στόχων και της κατάρτισης.

Πολλά από τα μέλη της ομάδας μας εργάζονται μαζί μας από πολλά χρόνια. Ενθαρρύνουμε, επίσης, την κινητικότητα στο εσωτερικό της εταιρείας και την υποστήριξη των μελών της ομάδας μας στη δια βίου μάθηση και ανάπτυξη.

Το 80% των διευθυντικών της Hilti καλύπτεται από εσωτερικό προσωπικό της εταιρείας. 

ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η υγεία και η ασφάλεια είναι εξαιρετικά σημαντικές για εμάς στη Hilti.

Ο τομέας κατασκευών είναι από τη φύση του επικίνδυνος και συνεπώς η προσπάθεια πρόληψης των ατυχημάτων είναι ζωτικής σημασίας. Επιβάλαμε αυστηρούς κανόνες σχετικά με τον τρόπο συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας, τη λήψη προληπτικών μέτρων και τον απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής προστασίας. 

Αξιολογούμε συνεχώς τον κίνδυνο στο χώρο εργασίας και εφαρμόζουμε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Αλλά η υγεία του προσωπικού μας είναι επίσης σημαντική για εμάς.

Διαθέτουμε δικές μας υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για το προσωπικό μας, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη και τον εντοπισμό των κινδύνων για την υγεία σε πρώιμο στάδιο. Ακόμη, προσφέρουμε συμβουλές για κάθε είδους ζητήματα, από τους εμβολιασμούς μέχρι την πρόληψη προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την εργασία. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα