ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ευρωπαϊκοί κανονισμοί για το σχεδιασμό πυράντοχων κατασκευών

Hilti modular support system MQ HDG for medium-heavy duty applications

Είναι σημαντικό να λάβεις υπόψη τις νομικές απαιτήσεις για την πυροπροστασία, από την αρχή του σχεδιασμού σου.

Οι κανονισμοί για την πυρκαγιά ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα και μπορούν επίσης να διαφέρουν από τον ένα τύπο του κτιρίου στον άλλο.

Το πόσο αντέχει μια ψευδοροφή ή πρόσοψη σε μια φωτιά εξαρτάται από τη δομή. Συνεπώς, οι οδηγίες για την πυροπροστασία περιγράφουν τις απαιτήσεις για διαφορετικές κατηγορίες κτιρίων, από ένα μικρό κτίριο κατοικιών μέχρι μια τεράστια βιομηχανική εγκατάσταση. 

ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΟΔΟΥΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Hilti fire protection support system

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα κατά το σχεδιασμό πυροπροστασίας είναι να δοθεί στους ανθρώπους εντός του κτιρίου επαρκής χρόνος για να βγουν έξω σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Οι γερμανικές οδηγίες MLAR [4] (τρέχουσα έκδοση 11/2005) περιγράφουν τον τρόπο διατήρησης ελεύθερων των οδών διαφυγής και για πόσο χρόνο, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Τα μηνύματα κλειδιά MLAR [4] περιλαμβάνουν:

  • Για πυράντοχες ψευδοροφές, πρέπει να διασφαλίζεται η απαιτούμενη πυραντοχή σε περίπτωση πυρκαγιάς που προέρχεται από πάνω και κάτω από την οροφή.
  • Ιδιαίτερες απαιτήσεις πρέπει να ικανοποιούνται για τα αρθρωτά συστήματα στήριξης που είναι εγκατεστημένα μεταξύ της δομικής οροφής και της ψευδοροφής.

Τα EN 13501 και EN 1366-1: 2104 είναι μερικά από τα βασικά εναρμονισμένα

Τα EN 13501 και EN 1366-1: 2104 είναι μερικά από τα βασικά εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που ισχύουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, για πυράντοχο σχεδιασμό για αεραγωγούς και έλεγχο καπνού.

Επιπλέον, η γερμανική οδηγία MLAR εξηγεί επίσης πόσο σημαντική είναι η πυρασφάλεια στα συστήματα εξαερισμού:

  • Η ενότητα 5.2.2 αναφέρεται στις γραμμές εξαερισμού, οι οποίες πρέπει να είναι ανθεκτικές στη φωτιά. Αναφέρει ότι τα τμήματα της γραμμής αντοχής στη φωτιά πρέπει να στερεωθούν με τα αντίστοιχα κατασκευαστικά πυράντοχα στοιχεία.
  • Η ενότητα 5.2.4 αναφέρεται στις γραμμές εξαερισμού πάνω από ψευδοροφές. Δηλώνει ότι εάν οι γραμμές εξαερισμού είναι εγκατεστημένες πάνω από τις ψευδοροφές, τότε οι γραμμές εξαερισμού πρέπει να στερεωθούν κατά τρόπο ώστε να μην πέσουν σε περίπτωση πυρκαγιάς (βλ. DIN 4102-4:1994-03 [6], κεφάλαιο 8.5.7.5).

ΡΩΤΗΣΕ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ